Algemeen

Het GIB, gelegen in een groene omgeving, beschikt over nieuwe en vernieuwde gebouwen, over een moderne en toekomstgerichte infrastructuur. Onze school organiseert tal van activiteiten met een vormende waarde: didactische uitstappen en studiereizen, culturele, sociale en sportieve evenementen.

Het GIB is een school op mensenmaat die aandacht heeft voor de individuele leerling, die aan elke leerling optimale ontplooiingskansen biedt door maximale begeleiding en die met kwaliteitsvol onderwijs voorbereidt op een ruime waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs. Meer informatie kan u steeds vinden in onze pagina voor de nieuwe leerlingen.

GIB in beweging

GIB Brasschaat
GIB Brasschaat2 dagen geleden
Met 5WWi8, 6b op de klasfoto. Altijd leuk!
GIB Brasschaat
GIB Brasschaat
GIB Brasschaat3 dagen geleden
Allemaal VIB*

Alle schoolomgevingen kregen een VIB*-behandeling en werden letterlijk in de verf gezet. Het eerste thema omvat immers de verkeersveiligheid rond scholen. In de loop van het schooljaar worden ook andere thema's rond verkeersveiligheid behandeld. #AllemaalVIB

Meer info: https://bit.ly/2kLt5DP

*Verkeersveiligheid in Brasschaat
.Very important Brasschatenaar
GIB Brasschaat
GIB Brasschaat3 dagen geleden
GIB Brasschaat
GIB Brasschaat3 dagen geleden
GIB Brasschaat
GIB Brasschaat1 week geleden
Wij doen mee met onze sportieve school, TEAM GIB. Welke Gibber voelt zich geroepen om mee te strijden in het team van meneer Van Cant?
GIB Brasschaat
GIB Brasschaat2 weken geleden
Het project XperiLAB.be wil jongeren warm maken voor wetenschap. De vrachtwagen ontpopt zich tot een laboratorium, waarin de leerlingen gedurende 90 minuten wetenschappers zijn. In groepjes van 2 of 3 kunnen ze observeren, testen en afleiden; in biologie, chemie, fysica of technologie. De rode draad… De wetenschappelijke methode!

Brasschaat